Kangen Norge - Change Your Water... Change Your Life !!
For å se en praktisk demonstrasjon av vannets egenskaper trykk på bildet: (engelsk)